Kjell Sandli, daglig leder i Hafast, var med ut på fjorden da målestasjonene ble montert, og beskrev det som en «fantastisk dag.»

Bøyene skal måle bølgehøyde- og retning, saltinnholdet på ulike dybder, temperatur og hastigheten på strømmene. Måleresultatene vil inngå i et omfattende måleprogram som også vil inkludere flere vindmålemaster på land, opplyser Statens vegvesen.