Vedtaket gjelder da altså de to norske fjordene som er på Unescos liste over naturarv i Norge, Geirangerfjorden og Nerøyfjorden. To fjorder som store deler av cruise- og turistnæringa er innom iløpet av sommerhalåret.

– For første gang i verden kommer det krav om utslippsfri innseiling i fjordene og havnene der. Norge har lenge ledet an i verden med utslippsfrie ferger drevet fram av gode politiske vedtak om nullutslippskrav. Nå tar vi et nytt steg innenfor det grønne skiftet til sjøs, som gir global gjenklang. Nasjonalt vil dette gi verdifull utvikling av utslippsfrie løsninger på mange turistskip, vi kutter store klimagassutslipp, og vi stanser skadelig lokal luftforurensing, uttaler leder i miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm, i den samme pressemeldinga.

Havila Holding AS mener det er fullt mulig å seile utslippsfritt i de norske fjordene innen få år.

– Havila hilser vedtaket velkommen, for ikke å si velkommen etter. Vi skal være klare til å seile utslippsfritt i fjordene allerede fra 2021, sier administrerende direktør Per Sævik.