Flomfare på rødt nivå i Indre Sogn og øvre del av Ottavassdraget

foto
Fortundalselva omringer et hus i Fortun i Sogn og Fjordane. Norges vassdrags- energidirektorat (NVE) varsler rødt flomfarenivå Hordaland, Sogn og Fjordane og berørte kommuner langs Ottavassdraget i Oppland på grunn av stor snø- og bresmelting og kraftig økning i vannføringen. Foto: Tage Skjaak Moen / NTB scanpix