En av dem er Kotchakon Kaewampai (se sak på forrige side) som er lærling hos Avinor og en av tre heldige lærlinger som får praksis på Gran Canaria.

Arbeidsavtaler og læreplan

– Kravet til en lærling er at de skal ha stått i alle fag og ha lite fravær. De som scorer best får som regel plassen. Hvis de skikker seg vel kan det være muligheter for jobb senere.

Lærlingene er knyttet opp til bedriftene med arbeidsavtaler på linje med vanlige arbeidstakere, bortsett fra at avtalen er tidsbegrenset.

Vi sørger for at bedriftene følger læreplanen og setter inn kurs, slik at lærlingene får den kompetansen de skal ha når de er lærlinger. I utgangspunktet har elevene rett på tre års videregående opplæring. To år i lære blir regnet som ett skoleår. Men de har ikke krav på lærlingplass, forteller Volstad.

Blir utlyst mange steder

Hun sier lærlingplassene blir utlyst på NAV og mange andre steder: på hjemmesidene til opplæringskontor, utdanningsavdelinga, på Facebook, Vilbli.no osv.

– Alle søkere skal registrere seg på Vigo (med id), der de for eksempel søker salgsfag som i Kotchakons tilfelle, og vi får en liste over alle søkere.

Bedriftene bestemmer sjøl hvem de vil ta inn. Kotchakon tok sjøl kontakt med opplæringskontoret.

Ulike opplæringskontor

Det er lett å tenke at Opplæringskontoret i Haram er et kommunalt tilbud. Det er det ikke.

– Vi dekker bedrifter i Sandøy kommune, i Midsund, i Tomrefjorden, litt i Skodje og på Giske: Avinor på Vigra, opplyser Volstad. Vi fikk tilsendt tilbud om lærlingplass hos Avinor på Vigra. Det ga en sjanse for elever fra hele landet om å søke utplassering.

Eid av 43 medlemsbedrifter

Opplæringskontoret i Haram er eid av 43 medlemsbedrifter og er organisert som en forening. Både Haram kommune og Sandøy kommune er også medlemmer. Kontoret får tilskudd gjennom fylkeskommunen.

– Fylket betaler bedriftene for å ta imot lærlinger. Det er opp til bedriftene om de vil knytte seg til et opplæringskontor. Vi kan også ta direkte kontakt med søkernes skoler og prøve å få dem til å følge med på lærlingplasser, sier Volstad.