Væpnet politi har fått kontroll på trusselsituasjon

foto