Over 10 millioner drevet på flukt i første halvdel av 2019

foto