– Hva Farstad Shipping som selskap kan få her som de ikke fikk hos Røkke og Solstad, skjønner jeg ikke helt. De må være at de har funnet en løsning som gjør at ikke Farstad-familien taper alt, tror Molnes.

Les også: Farstad inngår samarbeid med Siem

Ubesvarte spørsmål

Børsmeldingen Farstad Shipping sendte ut fredag ettermiddag etterlater seg en rekke ubesvarte spørsmål.

– Farstad Shipping ASA og et selskap i Siem Industries gruppen ("Siem") har inngått en ikke-bindende intensjonsavtale i forbindelse med den finansielle restruktureringen av Farstad Shipping ASA, der Siem eller et fond forvaltet av Siem, vil være hovedinvestor. I henhold til intensjonsavtalen, fortsetter Farstad Shipping ASA og Siem diskusjonene med sentrale interessenter knyttet til Farstad konsernet, med sikte på å finne en solid finansiell plattform for fortsatt drift i Farstad Shipping ASA, skriver Farstad i meldingen og gir samtidig beskjed om at det ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer om hva dette betyr.

foto
Sjefanalytiker Karl-Johan Molnes

Sunnmøringen Molnes har jobbet mange år innen bank og finans, og har fulgt den maritime klyngen på Sunnmøre tett. Han regner med at dette innebærer at det amerikanske investeringsfondet Elliot er en del av avtalen med Siem

– Elliot er nok inne i dette, men det er viktig at de ikke blir hovedinvestor. De er rå. Men jeg tror aldri at GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt, journ. anm) vil godta at de på noen måte får kontroll med Farstad, sier Molnes.

Sammenslåing?

Han utelukker ikke at dette kan bety at Siem Offshore og Farstad Shipping blir slått sammen, dersom denne intensjonsavtalen blir akseptert av kreditorene.

– Jeg tror ikke det er det første som skjer, men en kan ikke utelukke at det skjer på litt sikt. Giek spiller her en helt avgjørende rollen for hvordan dette blir seende ut. Dette er politikk, det er ikke slik at kapitalkreftene får utfolde seg fritt når en skal finne veien ut av denne krisen, tror Molnes.

Han viser til det adm.dir i Giek, Wenche Nistad sa til Sunnmørsposten under verftskonferansen i Ålesund denne uka. Der gjorde hun det klart at de var utålmodige og ville ha ting på plass innen nyttår.

– Der sa hun at Giek ønsket å opprettholde den maritime klyngen på Sunnmøre. Det betyr at Giek som kreditor i Farstad vil opptre på en måte som gjør at en får til nettopp det, er Molnes sin spådom.

Røkke-løsning stanset

Så er spørsmålet om en løsning med Siem blir godtatt av de andre kreditorene i Farstad.

En løsning der Aker og Kjell Inge Røkke gikk inn i tok kontrollen over rederiet ble stoppet.

– Jeg vet ikke hvor mye penger som er inne i denne avtalen. Det som uansett er avgjørende er ikke hvor mye penger en går inn med nå, men hvor mye en kan stille til dispoisjon i årene som kommer. Det som er klart er at Siem vil få kontroll over Farstad dersom denne avtalen går igjennom hos de andre kreditorene i selskapet, sier Molnes.

foto
Sjefanalytiker Karl-Johan Molnes