Regjeringen gir 100 millioner til plastopprenskning

foto
Plast fra havet. Foto: Staale Wattø