Finteljinga etter kommunestyrevalet i Sula er ferdig og det er klart at kommunestyret får denne samansetjinga. Kven som blir ordførar i kommuna er enda ikkje klart.

AP:
Jim Arve Røssevoll
Karoline Slinning
Trygve Holm
Perdy Elsa Klemetsen
Therese Nesseth
Alexander Sunde
FRP:
Ronny Harald Blomvik
Hallstein Skår
Marthe Urvik
Øystein Båtnes
Jan Steinar Einarsen
Ronny Blomvik
Bertil Breivik
Reidar Gundersen
HØGRE:
Vibeke Bjørkavåg
Lars Gunnar Nesseth
Turid Humlen
Tore Havnegjerde
Frøydis Vasset
KRF:
Jostein Molvær
Elin Skeide
Per Ola Måseide
Svein Olav Værnes
MDG:
Håvard Lien
SULALISTA:
Jan Magnar Sandvik
Lisbeth Båtnes Hareide
Olav Hoff
Magne Sunde
VENSTRE:
Ulla Hay