Flere kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av dette

foto