VARD har inngått kontrakter på to nye servicefartøyer