Utslipp av urensa avløpsvann ved Åse renseanlegg

foto