Her skal det bygges en spesiell bolig – fristen for byggestart nærmer seg