Fylkeshusets aksjekjøp ble et problem – vil ikke ut med sum