Fylkeshusets aksjekjøp ble et problem - vil ikke ut med sum

foto