Hydrolog Per Glad i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forteller til Gudbrandsdølen Dagningen at flomtoppen i Gudbrandsdalslågen ser ut til å være nådd. Lågen og sidevassdragene har stort sett blitt mindre natt til torsdag.

– Det er stort sett på retur, så man kan si at flomtoppen er nådd i Gudbrandsdalen. Nå er det heller ikke ventet noe særlig nedbør det neste døgnet, og det ser ut til at det verste kan være over, sier hydrologen til GD ved 5.30-tiden torsdag morgen.

Onsdag var vannstanden i Gudbrandsdalslågen tre meter høyere enn før ekstremværet Hans feiet innover Innlandet mandag.

Vannet flytter seg nedover, og fremdeles er det en god stund til flomtoppen er nådd i Mjøsa.

– Vår siste prognose viser at flomtoppen i Mjøsa er ventet søndag eller mandag, sier hydrologen.