Forsvarer etter dødsulykka fornøyd med reduksjon av skyld

foto