Rettet et luftgevær mot broren og begynte å telle ned fra tre