foto
Linn Kristin Hestad og Marius Remmem investerer millionbeløp i nytt fjøs og tar jobben med å ta vare på kulturlandskapet på 18 gardsbruk i Romsdalen. Foto: STEIN SIEM

Skal drive 18 gardsbruk