Økonomi

Det er en omfattende sluttrapport som formannskapet får på bordet, men den inneholder ikke noe endelig regnskap. Rådmannen skriver imidlertid at oversikten så langt viser at de økonomiske rammene har holdt, og at det vil bli lagt fram et regskap i økonomisk balanse.

1,5 millioner

Ålesund bidro med 1,5 millioner kroner i rede penger til arrangementet. Den samme summen ble innbetalt fra havnevesenet. I tillegg er det levert kommunale tjenester for rundt 800.000 kroner. Det meste av kommunens tjenestebidrag har bestått av kommunikasjons- og informasjonstjenester, IT, tekniske tjenester og administrasjon.

Ros til sponsorer

Både i sluttrapporten og i rådmannens innstilling til formannskapet, blir de økonomiske bidragene fra næringslivet, Stiftelsen Kjell Holm, Næringsforeningen og fylkeskommunen berømmet. Disse har gitt bidrag både i form av kontanter og tjenester.

18,5 millioner kroner ble betalt inn i kontanter til Tall Ships Races, og sponsorinntektene utgjør over halvparten av dette med nesten ti millioner kroner. Salgsinntekter, egenandeler osv innbragte 2,5 millioner mens Stiftelsen Kjell Holm bidro alene med 2,1 millioner kroner.

Hva skjer i Ålesund fram til jul? Sjekk Sunnmørspostens kulturkalender

Høyere utgifter og inntekter

Utgiftene har vært på samme nivå som inntektene, skriver prosjektlederen for TSR, men både inntekter og utgifter ble noe høyere enn budsjettert. Fristen for å levere inn regnskap er 15. februar neste år, og den skal holdes, forsikres det i sluttrapporten.

Suksess

Rådmannen mener at tilbakemeldingene viser at Tall Ships Races ble en suksess og et arrangement folk satte pris på, gledet seg over og har gode minner fra. Hun er også sikker på at arrangementet genererte store økonomiske verdier for byen og regionen. Rådmannen legger likevel ikke skjul på at det både før, under og etter arrangementet oppsto utfordringer som måtte takles.

Gjør som over 24.000 andre - følg smp.no på Facebook!

Ny søknad?

Et så stort arrangement krevde mye både med hensyn til kontantbidrag og tjenester. På hovedkomiteens avsluttende møte ble det også diskutert om man skal sende en ny søknad om å være versthavn. Arrangørene av Tall Ships Races, Sail Training International, har antydet at 2022 vil bli den første muligheten for Ålesund. Hvis byen ønsker å bli vertshavn da, må dette bestemmes i løpet av 2017.

- Selv om det er mange positive ringvirkninger av et stort arrangement som Tall Ships Races, ønsker ikke rådmannen å gi noen klar tilrådning om framtidige søknader, men anbefaler at det i løpet av 2017 blir gjort en vurdering av om Ålesund ønsker å være vertshavn i 2022, skriver hun i innstillingen til formannskapet.

Politikerne blir anbefalt å ta sluttrapporten til etterretning.

Tall Ships Races: Gjettet seg fram til 200.000 besøkende