Det opplyser Ålesund havnevesen i en pressemelding torsdag. Hurtigruten krevde endring i priser og betingelser, samt tilbakebetaling av flere millioner kroner.

Bakgrunn: Hurtigruten med millionkrav (for abonnenter)

– Det er fem saker inkludert Ålesund som nå trekkes, så vil vi fortløpende vurdere de øvrige sakene. Prinsippene i disse sakene er forholdsvis like, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten til smp.no.

For Ålesund havn sin del, dreide det seg konkret om fire millioner kroner.

– At vi nå trekker sakene, betyr ikke at vi mener prisen i disse havnene er rett. Vi ønsker fortsatt sterkt å komme i reelle forhandlinger med havnene. Dette handler om helt nødvendig forutsigbarhet for sjøfarten, sier Lillebo.

Bakgrunnen for at disse fem sakene frafalles, er at disse havnene ikke ville godta en fristforlengelse, i påvente av at Bodø-saken skulle bli avgjort (se under, journ. anm.).  Dermed følte Hurtigruten at de var tvunget til å stevne havnene.

Tapte mot Bodø

Hurtigruten kom med lignende krav mot flere havner langs kysten.

– Sunnmøre tingrett besluttet i mars 2017 å stanse saken i påvente avHøyesteretts vurdering av en lignende sak Hurtigruten hadde anlagtmot Bodø havn. Denne saken endte med full frifinnelse av Bodø havn.Som følge av dette har Hurtigruten besluttet å frafalle søksmåletmot ÅRH, skriver havnevesenet i pressemeldinga.

Bakgrunn: Hurtigruten tapte på alle punkter i retten

Hurtigruten tapte mot Bodø havn i lagmannsretten, men anket. I juli ble det klart at Høyesterett avviste anken.

– Glad

Hurtigruten vil ikke kreve dekket saksomkostninger, mens Ålesundregionenshavnevesen vil som følge av avgjørelsen ha krav på å få dekket sine utgifter.

– Jeg er først og fremst gladfor å kunne bruke vår tid og våre ressurser på å videreutvikle godehavnetilbud, snarere enn å være i strid med en viktig kunde. Jegsynes Lagmannsrettens behandling av saken i Bodø virket grundig oggjennomarbeidet, og Høyesterett har nå bekreftet dette. Fornuftenhar seiret i denne saken, til det beste for alle brukerne avÅlesundregionens offentlige kaier og havnetjenester, skriver havnesjef Ole Christian Fiskaa i Ålesund i pressemeldinga:

foto
Havnefogd Ole Christian Fiskaa i Ålesund er glad for at søksmålet mot havna trekkes. Foto: Staale Wattø