– Brudd på tjenesteplikt

foto
Fritidsbåten traff Tyskholmen (se merker i berget til venstre) og ble funnet seinere i Breisundet, sør for Hessa. Foto: Staale Wattø