Sve vil ha klare linjer

foto
DiskutTERTE: Prosjektkoordinator for Nordøyvegen, Morten Mortensen i Møre og Romsdal fylkeskommune (t.v.) og Frank Sve som er leder for Plannemnd for samferdselssaker i Møre og Romsdal fylkeskommune. FOTO: KJELL HERSKEDAL Foto: KJELL HERSKEDAL