Som en ser av bildet over, som Håvard Myklebust har tatt, gikk skredet over det som blir regna som normalvegen mot fjellet Fingeren (1180 moh.).  Myklebust fikk høre om skredet fra skigåere han møtte på parkeringsplassen ved Standalseidet. Bildene tok han da han selv kom opp til området.

– Årsak, skredproblematikk eller detaljer om hendelsen kan jeg ikke gå inn på, da det bare blir spekulasjoner fra en utenforstående, men oppfordringene fra skredpersonell og info på varsom.no må kunne sies å være høyst aktuelle og gjeldene, sier Myklebust.

Skredet ble også registrert på regobs.no av en annen skigåer som observerte skredet fra Standalhytta. Ifølge registreringen skal to personer ha blitt revet med av skredet, men ingen ble begravd eller skadet. En person skal ha mista en ski.

SKRED: Det er betydelig skredfare på Sunnmøre. Her har et skred gått ved Fingeren. Foto: Håvard Myklebust

Operasjonsleder Jon Bratland i politiet bekrefter at de ble varslet om et skred ved Fingeren. Han forteller at skredet ble varsla og sjekket ut, og at ingen ble tatt.

– Kompleks situasjon med flere skredproblem

Varsom.no melder om betydelig skredfare på Sunnmøre også de kommende dagene.

– Kompleks situasjon med flere skredproblemer, det krever mye kunnskap om skred for å bevege seg trygt i bratt terreng. Gjør svært forsiktige vegvalg, står det i varselet.

Blant skredproblemene det varsles om er både fokksnø, våte løssnøskred og vedvarende svake lag.

– Vær veldig bevisst

I området der skredet under Fingeren ble løst ut, var det tidligere mandag gjort en stabilitetstest av snøen.

– Her ble det målt en bratthet på 31 grader. Ut ifra dette er det tydelig at det har vært over 30 graders bratthet der skredet har løsnet, sier fagleder for skred i Møre og Romsdal Røde Kors, Stine Veie Haug.

– Ut ifra det som er varsla, så er det akkurat dette man skal være obs på, legger hun til.

Snøskred kan løsne overalt hvor det er 30 grader eller brattere. Når det nå er meldt om betydelig skredfare, som både går på fokksnø og vedvarende svakt lag, så gjelder det å lese varselet godt.

– Jeg vil absolutt anbefale folk å gå på tur, men vær veldig bevisst på hvor en går. Det gjelder både om man går i skredterreng, men også i utløpssoner, altså der skredet kan komme ut. Fjernutløsning er mulig, så om en beveger seg i nærheten av skredterreng er det også en potensiell fare, sier Haug.

Hører du drønnelyder, eller ser at snøen rundt deg sprekker, er dette tydelige faretegn fra snøen.

Selv om det mandager observert flere skredhendelser rundt omkring på Sunnmøre, er det ikke meldt om noen alvorlige hendelser så langt. Røde Kors er ikke blitt kalt ut til noen skiløperutløste skred ennå denne påska.

– Det virker også som om folk er veldig bevisste på skredfaren, sier Haug.

– En får mye informasjon ved å gå inn på varsom.no og laste ned appen. Og bruk den aktivt, både førog under tur.

– Meld fra om skred

Også operasjonsleder Jon Bratland i politiet anbefaler folk å bruke varsom.no og regobs.no aktivt. Både til å planlegge tur, men også til å melde fra om observasjoner undervegs. Disse kan man legge inn på regobs.no.

– Meld fra når du kommer over noe, enten det er ferskt eller gammelt. Jeg ser at mange melder fra på Facebook-grupper, jeg vil bare anmode om at man også sjekker ut om det er lagt inn på regobs.no og legger det inn hvis ikke, sier Bratland.

Dersom man ser et skred gå, skal man straks varsle nødetatene.

– Hvis du ser et skred gå, da ringer du nødetatene, det spiller ingen rolle hvilket nummer. Er du usikker, ringer du også. Er skredet gammelt lar du det være, men gå gjerne inn og sørg for at det blir registrert på regobs.no.