Gode granner i grenseland

foto
Hallkjell Lervik (t.v.) og Nils Edvin Sanden har i alle år bodd på hver sin side av den gamle riksgrensa på Midøya i Midsund, her markert med en stor steingard på vestsida på øya. Her gikk også fogderigrensa mellom Sunnmøre og Romsdal. Selv om det var to ganske så atskilte samfunn, henholdsvis på den sunnmørske og romsdalske delen av øya, så har naboskapet vært godt. – Fogderistrid er et byfenomen. Her må vi leve med hverandre, sier de. Foto: Staale Wattø