Har klart å kutte for 63 millionar kroner

foto
25. september vil styret i Helse Møre og Romsdal, her representert ved styreleder Ingve Theodorsen (t.v), få orientering om sparetiltaka. Til høgre og konstituert adm.dir Nils Kvernmo. Foto: Staale Wattø