Her kan det kome to rotnetankar på 1.000 kubikkmeter

foto
Frå før av er det kjent at det kan kome eit kloakkreinseanlegg her på Kvasneset i Sula. No blir det også sett på moglegheitene for å lage eit behandlingstrinn for slam same stad. Foto: Marius Simensen