Etter finteljinga er det klart at Norddal kommunestyre får denne samansetjinga i komande periode:

Senterpartiet:
Arne Sandnes
Inger Anne Aarset
Per Magnus Berdal
Laila Olsen
Håkon Myklebust
Kjetil Gilje Sandnes
Hans Martin Gjedrem
Anders Jørgen Gjerde
Ragnar Lødøen
Tverrpolitisk liste for Norddal:
Viktor Valdal
Ole Henrik Uri
Heidi Toreli Sylte
Rebekka Strandmann Hanssen
Gudmund Relling
Arbeiderpartiet:
Olav-Einar Løvoll
Kjell Arne Valdal
Sosialistisk Venstreparti:
Terje Linge