Finteljinga etter kommunestyrevalet i Sykkylven er ferdig og det er klart at kommunestyret får denne samansetjinga. Det er enda ikkje klart kven som blir ordførar i kommuna.

Høgre:
Petter Lyshol
Birgitte Johanne Bonesmo
Jostein Grebstad
Jarle Strømmegjerde
Synnøve Ramstad
Steinar Myrseth
Torill Velle
Trond Bonesmo
Venstre:
Kanutte Riber Roald
Bjørn Idar Lyngvær
Sosialistisk Venstreparti:
Eldar Høidal
Arbeiderpartiet:
Steinar Bakke
Anne Karin Watters
Erik Kursetgjerde
Therese Utgård
Hans Petter Sørensen
Ole Eidem
Senterpartiet:
Odd Jostein Drotninghaug
Irene Løvoll
Anita Kjersheim
Petter Hole-Drabløs
Kristeleg Folkeparti:
Odd Arne Eidem
Odd Arne Kruger
Framstegspartiet:
Olav Harald Ulstein
Anita Vollstad
Svein Tore Sørgård
Cecilie Naustenget
Rolf Bergmann
Håkon Emdal