– Å kunne varsle været mange uker og flere måneder fram i tid, har en enorm verdi for mange brukere, sier klimaforsker Erik Kolstad ved UNI Research og Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen til VG. Kolstad har fått en rekke norske institusjoner og selskaper med som interesserte brukere.

Prosjektet har fått navnet Seasonal Forecasting Engine – sesongvarselsmaskin – og er tildelt 16 millioner fra Norges forskningsråd. Dette er et program som skal kunne samle data av alle typer, fra satellitter, modeller, og observasjoner. En avansert data-algoritme skal kombinere alt dette til å gi et varsel 10–100 dager fram i tid.

Det er for eksempel stor verdi i å kunne varsle for kraftbransjen hvor stort snøfall det vil komme i et område i løpet av noen vintermåneder, påpeker Kolstad.

– Vi er nå i en testfase, og i løpet av desember vil det bli avklart om vi går inn i fase to, som innebærer at vi tilføres 16 millioner kroner og fortsetter i fire år med utvikling og samarbeid med brukerne, sier Kolstad.

Ordinære værvarsler går stort sett fem til ti dager fram i tid. Ut over dette blir oftest usikkerheten for stor.