Mens åtte av de tolv som stilte under møtet, mandag gikk inn for dette, stemte de fire andre for et alternativt forslag fra Gunn Berit Gjerde (V).

Gjerde med alternativt forslag

- Dette med språknøytralitet var oppe i 2006, og jeg synes verken at vi trenger en slik språkdebatt igjen nå, eller at administrasjonen skal bruke tid på å utrede dette. Mitt forslag var derfor å ikke be om ei slik sak, sier Gjerde sjøl.

Les også: Nynorsk-kamp i fylkestinget

Ønsker valgfrihet

Slik det er i dag er alle i fylkesadministrasjonen pålagt å bruke nynorsk, det være seg i sakspapirer til de ulike politiske organene, så vel som i det som går ut til de ulike etatene.

- Jeg vet at administrasjonen bruker mye tid og ressurser på språkvask. Disse ressursene kunne ha vært brukt til noe annet, sier Monica Molvær (H). Det var fylkestings- og bystyrerepresentanten fra Ålesund som fremma oversendelsesforslaget, som etter først å ha blitt vedtatt oversendt fra fylkestinget nå altså skal utredes.

- Tilbakemeldingene etter at jeg kom med forslaget har i hovedsak vært positive. Ikke fra mållaget, men det hadde jeg heller ikke regna med, derimot fra folk som har flytta hit fra andre deler av landet og søker jobb her, og spesielt fra innvandrere som har kommet hit og som klart gir uttrykk for at de synes det er svært krevende å skulle lære seg to skriftspråk, sier Molvær.

Venter heftig debatt

Hun har tidligere sagt at forslaget ikke er meint som et angrep på nynorsken, men at hun ønsker at de to målformene skal sidestilles slik at den enkelte selv kan velge om han eller hun ønsker å bruke nynorsk eller bokmål.

- Jeg venter en heftig debatt når saka skal opp for fylkestinget, trolig i april. Jeg er klar, sier Molvær.

Og det er også Gunn Berit Gjerde.

- Jeg vet at flere av de som gikk inn for å be administrasjonen om ei sak i fylkesutvalget, gjorde det av prinsippielle grunner, altså fordi fylkestinget be oss om det. Så vi får se da, sier hun.

Gjør som flere enn 24.000 andre - følg Sunnmørsposten på Facebook