Fagerlia nærmar seg 1.000 elevar

foto
Yngve Omenås er rektor på Fagerlia vidaregåande skule, som i år opplever stor søking og må auke kapasiteten i forhold til det utlyste tilbodet. Foto: Staale Wattø