Kan håndtere smittefarlig avfall

foto
Tafjord Kraftvarme AS sitt bossforbrenningsanlegg på Grautneset i Breivika i Ålesund. Foto: Staale Wattø