«Det er heilt klart ein verkeleg storbonde som har budd her»

foto