Forretningsmannen Kjell Inge Røkke har bestilt det som ligger an til å bli verdens lengste yacht. Men skipet fra Vard-konsernet blir langt mer enn bare ett forlystelsesfartøy.

Lukusinteriører som toppdesigneren Espen Øino skal stå for, vises ikke på animasjonsfilmen. Fartøyet er del av Røkkes strategi om å gi vekk store deler av formuen sin til gode formål.

Yachten med sine 181,6 meter blir også det lengste fartøyet Vard har bygget, men kaiplassen ved verftet i Brattvåg er stor nok til å takle utrustningsoppdraget. Trolig kommer skroget til Brattvåg neste vinter.

Fartøyet har fått navnet «Rev» og skal stå ferdig til bruk sommeren 2020. Ifølge anslag som Dagens Næringsliv har gjort, ligger prisen trolig på mer enn to milliarder kroner. Avisen mener det kan være mulig å hanke inn leieinntekter på rundt en halv milliard på de fire månedene i året, som er satt av til ferieutleie. I utgangspunktet skal forskningstokt finansieres av Røkke selv.

PS! På nettsidene - www.rosellinisfour-10.no - er det lagt ut en lang rekke spesifikasjoner om skipet og hvordan det skal brukes.