– No kjem gribbane og skal plukke til seg

foto
Bakerigjestane Liv Runde, Ivar Sulebakk (midten) og Anders Nærø med sonen William er skeptiske til at Solstad og Aker kjem inn som nye eigarar i Rem Offshore. Foto: Marius Rosbach