Ålesund-rådmannen anbefaler Ørskogfjellet som E39-trasé

foto
Variantene 2.0 og 3.1 er trolig de mest aktuelle. K2.0: 90-sone over Ørskogfjellet med to tunnelvarianter videre. K3.1: 90-sone i dagen mellom Fylling og Mevatnet, tunnel forbi Svartløkvatnet, eventuelt ny tunnel fra Tomrefjord til Vik. Kart: Statens vegvesen