Vurderinga er basert både på at dette står i intensjonserklæringen for Nye Ålesund kommune og på natur- og miljøhensyn. E39-trasé over Ørskogfjellet vil også få flere til å reise kollektivt, mener rådmannen.

Saka skal opp i Ålesund formannskap 30. januar og i bystyret 1. februar.

Kortere reisetid Ålesund-Molde

Ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden (Møreaksen) og 90-sone mellom Digerneset og Vik vil korte ned reisetida med mellom 17 og 21 minutter. E39 over Ørskogfjellet gir 17 minutter kortere reisetid, mens E39 gjennom Svartløken-området gir 20-21 minutt kortere reisetid, ifølge Statens vegvesen.

Forskjellen mellom de to omdiskuterte traseene er altså bare tre-fire minutter.

Mye lest på Smp.no

Temaet har engasjert mange av Sunnmørspostens lesere. «Nei til motorvegen» var ei av de mest leste sakene på Smp.no i helga. Geir Ove Leite, varaordfører i Skodje, skriver her at et av de mest nytta og urørte friluftsområda i Ålesundregionen blir rasert dersom E39 skal gå via Svartløken-området.

Høringsfristen i saka er 28. februar. Dersom Ålesund bystyre følger Ålesund-rådmannens anbefaling, blir Haram trolig eneste kommune som anbefaler E39 gjennom Svartløkenområdet.

Retting: Det er reisetida mellom Ålesund og Vik som blir korta ned med 17-21 minutt. Med Møreaksen på plass blir reisetida mellom Ålesund og Molde 40-45 minutt kortere.