– I gjennomsnitt hadde norske kommuner et overskudd på 3,8 prosent i fjor. Det betyr at selv om Kommune-Norge hadde slettet hele den samlede skatten på bolig på 7 milliarder kroner, ville overskuddet samlet likevel vært nær 10 milliarder kroner, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad til NTB.

I en tale til Frps landsmøte som åpner på Gardermoen fredag, vil Njåstad gå til frontalangrep på eiendomsskatten med Oslo, Trondheim og Bodø som skrekkeksempler.

Gode marginer

Bevæpnet med Statistisk sentralbyrås ferske Kostra-tall, et rapporteringssystem for norske kommuner, konkluderer Njåstad med at kommunenes overskudd i snitt ville vært 2,3 prosent av driftsinntektene selv om ingen krevde inn eiendomsskatt.

– Det er langt over det langsiktige overskuddet på 1,75 prosent som Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler, sier Njåstad.

Valgsak

Han mener at lokalvalget neste år i stor grad vil handle om eiendomsskatt – i hvert fall dersom Frp får det som de vil.

Frp har programfestet at de vil fjerne kommunenes lovfestede adgang til å kreve inn eiendomsskatt.

Regjeringsplattformen som Høyre, Frp og Venstre forhandlet seg fram til på Jeløya, går ikke like langt. Der heter det at regjeringen vil redusere skattesatsen og skattegrunnlaget.

Skatt på impuls

Med utgangspunkt i Kostra-tallene har Frp laget det de kaller en «verstingliste» over kommuner som fem år på rad har hatt høye overskudd, lav gjeld og samtidig krever inn eiendomsskatt.

Ett kriterium for å komme på listen er at overskuddet de siste fem årene minst må ligge over det dobbelte av TBUs anbefaling og at netto lånegjeld er lavere enn landsgjennomsnittet.

– Antall kommuner på denne listen er mer enn doblet fra 18 kommuner i 2016 til 35 i fjor. Åtte av disse kommunene har et gjennomsnittlig årlig overskudd de siste fem årene som er mer enn tre ganger så høyt som anbefalingen fra TBU. Dette er ganske ekstremt. De skatter nærmest på impuls, uten en kritisk vurdering av det reelle behovet, mener Njåstad.

Oslo-eksempel

Hovedstaden når ikke opp på Frps liste – men slipper likevel ikke Njåstad-kritikk.

– Oslo ville hatt et overskudd på over 2 milliarder kroner i 2017 uten eiendomsskatt. Og fordi eiendomsskatten på bolig bare utgjør 0,6 prosent av Oslos brutto driftsinntekter, ville byen klart seg veldig godt selv uten disse inntektene, hevder Njåstad.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) avviser både kritikken og fremstillingen. Han sier til Aftenposten at de gode resultatene i Kommune-Norge de siste to årene skyldes endringer i utbytteskatten.

– Det bor uforholdsmessig mange aksjonærer i Oslo, og hovedstaden har vært heldig disse årene. Men ekstra skatteinngang i to år betaler ikke for barnehageplasser og ansatte i eldreomsorgen i evig tid, sier Steen til avisen.