LO i Ålesund og omegn inviterte til 1. mai-fest i rådhussalen i formiddag. Stein Kristiansen (Rødt), Petter Eide (SV) og Odd Erling Vik Nordbrønd i Palestinakomiteen holdt appeller i rådhussalen.

Etter seansen på rådhuset gikk 1. mai-toget gjennom byen der Anders Lindbeck holdt appell.

- Det er viktig at vi tar vare på et samfunn med sterke fellesskapsløsninger, for være skattepenger bør gå til velferd for alle. I min appell satte jeg fokus på blant annet viktigheten av fast lønn, fast arbeid og mindre forskjeller, sier Anders Lindbeck.

- Hvordan var oppmøtet?

- Jeg er godt fornøyd med oppmøtet i toget. Det har vært mindre oppmøte tidligere år, sier han.