Eksternt utvalg skal se på hva politiet kan lære av Jensen-saken