Helsemyndighetene vil at skolebarn skal prioriteres i kollektivtransporten

foto