Seier nei til svømmehall på Digerneset

foto
Digerneset Næringspark planlegg å bygge eit badeanlegg. Foto: Digerneset Næringspark AS