– Det er helt tydelig at dyrtida nå har slått inn i boligmarkedet