Kraftig røykutvikling i hus – én kjørt til legevakt for sjekk

foto