Totalt økes utgiftene med 2,1 milliarder kroner, mens det samtidig gjøres kutt på 560 millioner kroner i årets budsjett.

Den største økningen i utgiftene går til å øke barnetrygden med 200 kroner per måned fra 1. juli for barn over 6 år. Det gir en økt kostnad på 920 millioner kroner på budsjettet i 2023.

Det settes også av 284 millioner kroner til varig økning av sosialhjelpen med 10 prosent fra 1. juli.

I tillegg settes det av 300 millioner kroner til tre ulike klimatiltak, 100 millioner kroner til hvert av dem: Frivillig skogvern, klimatiltak gjennom Enova, og klimasats.

Bidraget til store kollektivprosjekter økes til 70 prosent, noe som vil koste 138 millioner kroner i 2023.

Det største kuttet kommer fra å utsette anlegget for karbonfangst på Klemetsrud i Oslo, noe partiene sparer 300 millioner kroner på.

Det kuttes også i pengebruken til ombygging av Ring 1 i Oslo med 95 millioner kroner.