Åpner for at fylket får mer å si om Møreaksen skal bygges eller ikke

foto