Telenor ønsker å kreve betaling av de store aktørene som i dag surfer gratis på mobilnettet med innholdsleveranser, skriver Dagens Næringsliv.

– Fire store amerikanske selskaper, som Netflix og Alphabet som eier Google, bruker mer enn 60 prosent av all kapasitet i mobilnettet. De bruker mobilnettene som en distribusjonskanal, sier Telenor-sjef Sigve Brekke.

Som eksempel viser han til at da Netflix startet opp, sendte selskapet videoer på post og betalte porto for utsendelsene. Nå betaler de ingenting for å strømme alt innholdet sitt over mobilnettet.

– Men det er vi som betaler regningen ved kjøp av mobillisenser og bygging av mobilnett. Det må være en mer rettferdig fordeling, mener han.

Nå har Brekke, sammen med 19 øvrige konsernsjefer i de største mobilselskapene i Europa, skrevet brev til EU-kommisjonen med krav om at EU tvinger de store teknologiselskapene å betale et rettferdig bidrag for å bruke deres nettverk.