Usikker framtid for sunnmørsk ørn i Spania – prosjekt lagt på is