Det forteller Amdam, som ble pensjonist og hadde sin siste arbeidsdag i politidistriktet 21. juni, til Politiforum.

LES HELE SAKEN HER

Dårlig kommunikasjon

I Sunnmørspostens første artikkel om hendelsen, skriver avisen i tittelen at en person er lagt i bakken og pågrepet av politiet – en beskrivelse basert på vitneutsagn avisen hadde fått, fra sin egen fotograf som tilfeldigvis befinner seg på stedet, heter det videre i Politiforum.

For operasjonsleder Amdam er imidlertid overraskelsen stor når han leser Sunnmørspostens formulering. Han har presisert overfor journalisten at dette er et helseoppdrag, og forventet ikke at avisen kom til å skrive at mannen var pågrepet.

Amdam velger da å ringe tilbake til Sunnmørsposten, og får snakke med en annen journalist enn han som har skrevet saken.

«Så du er klar over det. Jeg ser [dere skriver] lagt i bakken av politiet. Det stemmer ikke overhodet. […] Det er ikke lagt noen i bakken av politiet, det er en som er tatt hånd om av helsevesenet. […] Det er en som ligger og får helsehjelp av politiet, blant annet, på stedet der», sier Amdam på lydloggen, som både Sunnmørsposten og Politiforum har tilgang til.

– Når jeg velger å ringe opp, kommuniserer jeg dårlig med journalisten. Jeg velger feil ord. Jeg vet ikke hvordan de har fått kontroll på personen, men burde ikke si at vi «ikke hadde lagt noen i bakken», medgir operasjonslederen, som ennå ikke aner hvor store konsekvenser disse ordene skal komme til å få, sier Amdam til Politiforum.

Beklaget til Sunnmørsposten

Når Sunnmørsposten ringer halvannen time senere, er formuleringen om at mannen er pågrepet av politiet fortsatt ikke fjernet. Det er Amdam som tar telefonen, og han benytter anledningen til å klargjøre politiets opptreden i situasjonen:

«Folk reagerer forskjellig når man er i en akutt helsesituasjon, og da må vi ha kontroll på dem hvis vi skal gi dem helsehjelp. Han er ikke pågrepet på noen som helst måte. Han er ikke lagt i bakken for å pågripes […], han er tatt hånd om for å yte best mulig helsehjelp», sier Amdam til Sunnmørspostens journalist.

– I ettertid ser jeg også at «ta kontroll på» burde vært utdypet, sier operasjonslederen.

Svaret han får fra Sunnmørsposten er han imidlertid tilfreds med:

«Det skal vi presisere, og det beklager vi, at vi ga inntrykk av at han er pågrepet av politiet.»

I samtalene med Sunnmørsposten kritiserer han også avisens valg om å legge nyhetssaken om hendelsen bak en betalingsmur. Amdam gir uttrykk for at han derfor i framtiden vil prioritere hvem han svarer under akutte hendelser.

– Jeg tenker ikke å nekte å gi dem opplysninger, men i en akutt fase må jeg prioritere hvem jeg snakker med. Det inkluderer media. Men å kritisere Sunnmørspostens redaksjonelle valg har jeg som operasjonsleder ingen ting med. Dette var også noe jeg beklaget til dem tre dager etter hendelsen, sier Amdam til Politiforum.

Beklagelsen gjentar han også overfor ledelsen og kolleger på operasjonssentralen. Da har imidlertid ballen allerede begynt å rulle.

Videoer

Både Sunnmørsposten og andre medier får nå tilgang til videoer som publikum har filmet av hendelsen. VG legger ut en av videoene søndag kveld, Sunnmørsposten følger opp mandag.

«Politiet avviste at de la en mann i 30-årene i bakken i Nedre Strandgate i Ålesund. Nå viser en video Sunnmørsposten har fått tilgang til at det var en kamp mellom mannen og sivile politibetjenter», heter det i Sunnmørsposten når videoene publiseres.

I intervjuet med avisen, bekrefter politiet at Spesialenheten er varslet om saken, noe politimester Ingar Bøen dagen i forveien vurderte ikke å være nødvendig. Ytterligere tre dager senere, torsdag 2. februar, utdyper politimesteren sin vurdering, skriver Politiforum videre:

– Vurderingen jeg tok på søndag om å ikke sende saka over til Spesialenheten, det er det vi kaller en fortløpende vurdering. Informasjonen vi hadde da tilsa at vi ikke skulle sende den over. Det er et regelverk for hvilke saker vi skal sende over. Vi er åpne for at de vurderingen kan snu om det kommer nye opplysninger. Det som skjedde mandag, var at det ble stilt spørsmål ved om politiet gjør noe for å skjule det de har gjort. Da må vi ringe Spesialenheten, orientere dem og spørre om de vil ha saka, sa Ingar Bøen til Sunnmørsposten.

Stiller spørsmål ved snuoperasjon

Amdam synes det er bra at politimesteren sender saken til Spesialenheten, men reagerer på begrunnelsen hans.

– I ettertid står det for meg som innlysende at politiet må varsle Spesialenheten. Vi basker med mannen, og han dør like etterpå. Det er en realitet som er kjent allerede på lørdagen. Likevel bruker politimesteren to dager på å snu i saken, og begrunner det i en mistanke om at politiet har noe å skjule. Han bruker min kommunikasjon med media som årsak, og det synes jeg er helt feil, sier Amdam til Politiforum.

Lørdag, en uke etter hendelsen, trykker Sunnmørsposten en lengre kommentar om hvor viktig åpenhet og ærlighet er for folks tillit til politiet.

«Det er alvorlig at ansatte i politiet desinformerer publikum», innleder ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg.

«Det ubehagelige spørsmålet er om politiet hadde erkjent og beklaget feilinformasjonen, hvis hendelsen ikke hadde vært dokumentert på video. Lærdommen er i alle fall at i dagens digitale samfunn – med mobiltelefoner overalt – er det vanskeligere å slippe unna med usannheter», skriver hun videre, og peker på justismordene i Baneheia og Birgitte Tengs-saken som eksempler på saker hvor «dårlig politiarbeid kan får svært store konsekvenser».

– Sunnmørsposten velger å henge seg opp i den ene setningen, mens resten av samtalen er ignorert. Det er veldig provoserende for meg, sier Amdam til Politiforum.

LES SUNNMØRSPOSTENS TILSVAR HER

Burde nyansert

Amdam sier videre til politiforum at politimesteren i langt større grad burde forsøkt å nyansere bildet av hva som skjedde.

– Jeg opplever ikke at Sunnmørsposten har gjort det på eget initiativ. Det siste som er sagt om politiets kommunikasjon er denne kommentaren, sier Amdam.

Han har 33 år bak seg i politiet, hvorav de siste ti årene som operasjonsleder, men har aldri vært i nærheten av å stå i en lignende situasjon.

– Av og til har jeg tenkt at det ikke har blitt helt slik jeg ønsket at det skulle komme fram, men jeg har hatt godt samarbeid med journalister i alle år, også de jeg har vært i kontakt med i forbindelse med denne saken. Journalister ønsker jo hele tiden mer informasjon, mens vi skal forsøke å balansere dette med ansvaret vi har for å ivareta personer i en sårbar situasjon. Så er det ikke alltid at media er fornøyde, og det forstår jeg, sier Amdam.

Operasjonslederen forteller videre til Politiforum at han har snakket med politimester Ingar Bøen én gang etter 28. januar. Samtalen fant sted seks dager etterpå – samme dag som Bøen stilte opp til intervju i Sunnmørsposten – og meldingen fra politimesteren var enkel å forstå:

– Han ønsket at jeg skulle be meg fritatt fra arbeidsoppgavene mine en stund, fram til trykket hadde avtatt. Det rådet ga han gjentatte ganger. Jeg svarte at det kom jeg ikke til å gjøre, for jeg følte at det var helt feil. Etter denne samtalen hørte jeg ikke noe mer fra politimesteren, sier Amdam.

Halvannen uke etter dette igjen, gjennomgikk operasjonssentralen i fellesskap håndteringen av hendelsen i Nedre Strandgate for å dra lærdom av den.

– Vi var fornøyde med gjennomgangen, og enige om hvordan vi skulle opptre framover og lære av det som hadde skjedd, sier Amdam.

Slik, trodde operasjonslederen, var saken ferdig for hans del. Overraskelsen var desto større da han to dager senere fikk beskjed om at han hadde fått munnkurv og ikke fikk lov til å uttale seg til media fram til Spesialenheten hadde konkludert.

LES POLITIDISTRIKTETS TILSVAR HER