Om to uker skal Norges Bank legge fram en ny rentebeslutning. Da er det ventet at styringsrenta vil bli satt opp med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Norges Bank har selv varslet at de ser for seg et rentekutt i andre halvdel av 2024, skriver E24.

Så optimistisk er ikke Nordea Markets.

– Vi tror vi må inn i 2025 for at renten sakte begynner å komme noe ned igjen. For at rentekuttene skal komme raskere, må trolig nedturen i norsk økonomi bli langt mer alvorlig og ledigheten stige mye mer enn det Norges Bank nå ser for seg, skriver Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets' norske avdeling, i rapporten , som har fått navnet «Not there yet».

Styringsrente på rundt 3,5-3,75 prosent

Når rentekuttet først kommer, vil det ikke bli brått og stort, spår Nordea. I 2025 anslår banken en styringsrente på 3,75 prosent, melder Dagens Næringsliv.

Deretter tror Nordea Markets på en sakte nedgang før styringsrenta ender på 3,25 prosent høsten 2025.

I rapporten argumenterer Olsen for at dagens rente kanskje ikke er så unaturlig høy som mange tenker. Han mener det ikke er urimelig å tenke at en naturlig reell styringsrente ligger rundt 1,5-1,75 prosent.

– Hvis man legger til grunn inflasjonsmålet på 2 prosent, ender man på en naturlig styringsrente på rundt 3,5-3,75 prosent. Det betyr i så fall at vi bare helt nylig har fått en rente over den naturlige, skriver sjeføkonomen.

Tror på kraftig nedtur

Norges Bank styrer etter et mål om at inflasjonen skal ligge på 2 prosent, og rentehevingene er ment å dempe prisveksten. Tall fra SSB viser at kjerneinflasjonen falt til 6,4 prosent i august, ned fra rekordhøye 7 prosent måneden før.

I rapporten anslår Nordea Markets at kjerneinflasjonen, som er prisveksten utenom energivarer og avgiftsendringer, vil ende på 6,5 prosent i år, før den faller til 5,0 prosent neste år. I 2025 ser de for seg en kjerneinflasjon på 3,5 prosent.

Først i slutten av 2026 ser Norges Bank for seg at inflasjonen vil komme ned mot 2 prosent og spår da en styringsrente på rundt 3 prosent. Nordea tror det er mer sannsynlig at vi vil få en kraftigere nedtur i økonomien enn en raskere inflasjonsnedgang. Banken begrunner det med fortsatt høy lønnsvekst og svak kronekurs.

– Slik vi vurderer det, er en vesentlig svakere krone den største risikofaktoren for en enda høyere rentetopp enn det vi nå anslår, står det i rapporten.

– Høyeste lønnsvekst på 15 år

Nordea venter at lønnsveksten vil ende på rundt 5,5 prosent i 2023, noe som er klart høyere enn rammen i frontfaget på 5,2 prosent.

– Det blir i så fall den høyeste årslønnsveksten på 15 år. Det er en klar tendens til at den endelige lønnsveksten blir høyere enn den fremforhandlede lønnsrammen i frontfaget når arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsomheten mange steder er god, slik som nå, står det i rapporten.

Flere eksperter har pekt på høy lønnsvekst som en viktig faktor for den løpske prisveksten. Det kan igjen føre til høyere renter fra Norges Bank.

De neste par årene legger Nordea Markets til grunn noe lavere nominell lønnsvekst i takt med lavere prisvekst, men positiv reallønnsvekst.