Ombygging av eldre skip er den kortsiktige løsningen

foto